Träffa Sara Hardell Flagge, ny strateg och rådgivare på Oddo

2021/01/27

Först och främst, vem är du Sara Hardell Flagge?

Å, jag tror att vi just hamnade på top 5 listan över de mest fruktade intervjufrågorna. Men det går bra. Ett av mina kännetecken är nog att jag har och alltid haft ett intresse av att veta och på djupet förstå. Oavsett om det gäller människor, strukturer eller specifika jobb och uppdrag. Samtidigt har jag en djärv ådra, och jag kan erkänna att jag genom åren har sökt mig till en hel del otrampade stigar. När jag var yngre kämpade jag mer med spänningen mellan att veta och att utmana, men numera har jag landat i den så kloka insikten om att kunskap föregår revolt. Man måste lära känna spelets regler innan man på riktigt kan tänka nytt och bryta ny mark.

En blandning av vetande och revolt, är det vad som lockar dig till Oddo?

Jag tror och tänker att det är en kombo av olika saker som lockar mig. Jag stimuleras av Oddos radikala fokus på utveckling, och jag tänker också att jag kan vara till verklig nytta för de kunder som vill arbeta strategiskt och träffa mer rätt hos sina målgrupper. Sedan tycker jag att Oddos progressiva anda är viktig. Vi som jobbar med affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation pratar mycket om innovation och disruptiva lösningar, men branschen i sig är inte fullt så nytänkande och innovativ. Jag tänker att Oddo kan bidra med något viktigt här, bland annat genom att ta plats inte som en traditionell byrå utan som en dynamisk utvecklingspartner.

Du är ny på Oddo, men flera av oss känner du sedan tidigare. Hur tänker du kring det?

Ja precis, jag har tidigare och i olika sammanhang samarbetat med Sofia Westerlund, Mattias Önell och Anders Granberg. Tillsammans är vi en stark grupp med kapacitet både att driva och komplettera varandra. Sedan investerar ju Oddo också i specialistbyråerna Punkt PR, Heja och Huxflux, som jag känner till väl och har en fin relation med – både som konsult och tidigare kund. Vid sidan av det, är det också spännande med den community som Oddo just nu skapar. Jag tror att vi är många som hittar ett värde i att digitalt men också fysiskt vidga vår krets och bygga upp ett nätverk med skarpa personer inom affärsutveckling och kommunikation, och jag ser Tullkammaren som ett stabilt fundament för det.

Du är har en lite ovanlig bakgrund som forskare, startup-entreprenör och byråkonsult. Kan du berätta lite mer om det?

Ja, min bakgrund är på ett sätt lite udda. I stort stimuleras jag av utveckling och jag är väl egentligen inte så intresserad av konventionella gränser. Kanske har det hjälpt mig att röra mig mer fritt mellan olika världar. Precis som du nämner har jag forskat, och har en doktorsexamen i ryggen. Jag har också jobbat som byråstrateg i många år och har under närmare tre år även drivit startup-bolaget Artby tillsammans med min man Karl Hardell. Just innan jag kom till Oddo hade jag också uppdraget som universitetslektor i strategisk kommunikation vid Umeå universitet.

På Oddo har du nu klivit in som senior strateg och rådgivare. Hur tar du med dig dina tidigare erfarenheter i den nya rollen?

Att plöja ned tid och kraft i ett startup har förstås skärpt mina kunskaper inom affärsutveckling och strategibygge. Det vill jag definitivt ta med mig till Oddo och våra kunder. När det gäller åren som forskare tror jag att den största vinsten är att jag har blivit extremt vältränad i att fråga ’varför?’ och att inte nöja mig med för tunna svar. Det drar jag gärna nytta av i rollen som rådgivare, där ju allt handlar om underbyggd precision och välinformerade råd. Självklart ska jag också ta med mig den kundförståelse och marknadsförståelse som livet som byråkonsult har gett mig. Och jo, en annan sak. Att utan undantag se till kundens allra bästa, det vill jag också plocka med mig från byråtiden.

Kundens allra bästa, det är ett fint uttryck. Hur tänker du kring det? Vad betyder ’kundens bästa’ för dig?

Det finns förstås ingen universallösning för alla kunder i alla lägen. Men ytterst tänker jag att kunden eftersträvar en stärkt konkurrenskraft, tillväxtförmåga och lönsamhet. Om vi som rådgivare ska kunna hjälpa våra kunder med det, behöver vi lägga fokus inte bara på vad våra kunder vill utan också på varför våra kunder i grunden finns till. Vi behöver förstå de specifika behov eller problem som våra kunder löser, och vi behöver utgå från och förstärka de värden som våra kunder genererar just för sina kunder. Att se på våra uppdragsgivare ur det perspektivet är, som jag uppfattar det, för kundens allra bästa. Bara på det sättet kan vi långsiktigt stärka våra kunders affär och bygga effektiva verksamheter och relevanta varumärken.

Apropå starka verksamheter och varumärken, vilka framgångsfaktorer ser du om du spanar framåt?

Här har jag ett kort svar. Jag är övertygad om att de två mest centrala framgångsfaktorerna är hållbarhet och förtroende. De företag som på riktigt utvecklas till hållbara aktörer och samtidigt lyckas etablera tillit och förtroende, är helt klart framtidens vinnare.

Det låter enkelt, eller?

Ja, det gör ju det. Men det är inte så enkelt. Hållbarhet är, som alltfler börjar inse, ingen simpel add-on. Ofta krävs genomgripande och i vissa fall systemutmanande insatser för att en organisation eller ett företag ska kunna verka och vara hållbart. Förtroende och tillit är inte heller lätt att erövra eller för den delen lätt att behålla. Förutom att förtroende tar tid att bygga upp, så står vi idag mitt i en global förtroendekris. Edelman’s Trust Barometer för 2021 visar just på extrema bottennivåer när det gäller förtroendet för politiker, för journalister och också för företag. Så jag skulle nog säga att vi definitivt får börja kavla upp ärmarna.