Konsulttjänster

Vårt huvuduppdrag är att driva utveckling som gör skillnad. Vi arbetar nära våra kunder, vi rådger strategiskt, och vi tillsätter specialistkompetens när och där det krävs

  • Rådgivning: vi identifierar centrala utmaningar och utvecklingsmöjligheter, prioriterar åtgärder, och rekommenderar lösningar och insatser
  • Konsulttjänster och strategisk ledning: vi tillsätter specialister och leder specialistteam i målstyrda projekt
  • Inspiration och motivation: vi erbjuder föreläsningar och workshops som ett motiverande steg mot ett effektivt utvecklingsarbete

 

Oddo AB
Thulegatan 1B
903 26 Umeå