Rätt väg i en ständigt föränderlig värld – vår guide till företag inför 2022

2022/01/25

Vi lever i en föränderlig värld där mycket har hänt de senaste åren, inte minst för företag och organisationer. Vi har fått nya perspektiv men samtidigt har vi mycket kvar att lära. Vi måste planera för att kunna parera. Vi måste vara snabba och förändringsbenägna. Vi måste arbeta nära och tillsammans för att lyckas. Vi måste agera rätt.

Men rätt är inte lätt, det vet vi. Dagligen möts vi på Oddo av frågor som ”hur kan vårt företag arbeta affärsdrivande med marknadsföring och kommunikation?”, ”vem ska jag vända mig till för att få hjälp med rätt typ av marknadsföring och kommunikation?”, ”hur når vi våra målgrupper smartast”, ”vilka kanaler är rätt för oss?” osv. Viktiga och svåra frågor. Därför har vi skapat en guide inför kommande år, håll till godo!

Radikalt djup

Företag har aldrig haft ett sådant högt förtroende som nu, långt högre än till exempel media eller staten. Men med förtroende kommer också krav på att göra gott (på riktigt) och leva som man lär. Vi litar på att företag ska göra skillnad och skapa positiv förändring. Men med ökad polarisering, klimatförändringar och utanförskap skapas förväntningar på företag att verkligen göra skillnad. Samhället måste bli vår viktigaste intressent och varumärkesaktivism kan i framtiden bli ett lika viktigt begrepp som arbetsgivarvarumärke

Röd tråd!

Affären styr marknadsföring och kommunikation – inte tvärt om! En sanning vi aldrig får glömma eller tumma på eftersom effekten blir tid och pengar i sjön. Och ju snabbare det går och ju mer tid som läggs på marknadsföring som inte bottnar i kundvärde – desto mer kommer det att spreta i kommunikationen och vi kommer inte att nå ett enda mål

Det kan finnas många delar av ett företag som kräver stöttning i form av marknadsföring men utmaningen är att få ihop helheten mot kund, göra det tydligt och särskiljande så att upplevelsen av varumärket inte spretar. Alla kommunikationskanaler och budskap måste samspela för bästa effekt. Kunden ska känna igen sig samtidigt som varje kanal ska nyttjas till det den gör bäst. Och om inte det vore nog, i en fragmenterad värld där människor har en allt kortare ”attention span”, blir en av de stora utmaningarna framöver att vara både kortfattad och ”spot on” överallt. Utan röd tråd från affärsidé till kommunikation blir det omöjligt

Kundvärde och kreativitet

Oavsett budget eller resurser så måste dagens företag bli mer kreativa för att få till räckvidd i sina marknadsföringsinsatser, något som med traditionella sätt att arbeta med byråer kan vara väldigt dyrt och bli väldigt fel. Rätt team, där kreativitet sida vid sida med strategi finns inbyggd som en självklar pusselbit för att påvisa kundvärde, kan däremot skapa en enorm marknadsmaskin som både differentierar varumärket och når ut precis rätt.

Summerat så vet vi att världen förändras och vi måste alla anpassa oss. Våra råd på vägen är att satsa på ryggrad (radikalt djup i det ni gör för världen), satsa på en tydlig röd tråd (spot on i det ni ska förmedla) och fokus på kundvärde i alla beslut.

Fler råd på vägen, kontakta oss gärna så berättar vi mer!