Rätt, rött och medvind – intervju med Sara Hardell Flagge, strategiansvarig på Oddo

2021/10/12

Vilken typ av marknadsföring och kommunikation är rätt för mig och mitt företag att satsa på?

Det finns förstås olika aspekter av ”rätt”. Du kan göra saker rätt, men du kan också göra rätt saker. Det senare är strategiskt avgörande. Att ”göra rätt saker” handlar i grunden om att bygga marknadsföring och kommunikation som tight knyter an till den affärsidé som ditt företag grundas på. Mer konkret innebär det att du ”gör rätt saker” när du i din marknadsföring och kommunikation konsekvent tar hänsyn till det kundbehov som i grunden motiverar att ditt företag finns till. Att å andra sidan ”göra saker rätt” handlar snarare om att sätta rätt kompetens på rätt plats. Om du till exempel vill stärka ditt företag inom digital PR och har tillgång till en specialist inom just det fältet, är det naturligtvis mer sannolikt att du ”gör saker rätt” än om du i samma fråga skulle vända dig till en kommunikatör med generalistkompetens

En ”röd tråd från affärsidé till marknadsföring och kommunikation”, vad är det? 

Den ”röda tråden” är ett strategiskt grepp som hjälper dig att stärka ditt varumärke och skapa marknadsföring och kommunikation som skapar maximal affärsnytta. Att säkra en ”röd tråd” innebär i praktiken att ett företag metodiskt genomlyser och utformar varje strategi, plan och marknads- eller kommunikationsinsats med tydlig utgångspunkt i företagets affärsidé och i det kundbehov som företaget faktiskt mättar. Det finns i grunden två premisser som motiverar ”den röda tråden”. För det första, alla fungerande företag bygger på en affärsidé som i sig fångar upp och tillgodoser ett kundbehov. Detta är det generella syftet eller existensberättigandet för en affärsverksamhet. För det andra, marknadsföring och kommunikation är optimalt sett ett verktyg som hjälper företag att fylla sitt syfte och därigenom driva sin affär. Marknadsföring och kommunikation som tappar fokus på den grundläggande affärsidén och kundbehovet är i det avseendet verkningslös eller, som bäst, dysfunktionell

Vad är ett starkt varumärke och hur kan mitt företag öka sin varumärkesstyrka? 

Ett starkt varumärke särskiljer sig på marknaden och är välkänt hos ett större antal kunder. Kännetecknande är också att starka varumärken har kapaciteten att ta en positiv plats i kundernas medvetande. En nyckel är att varumärket är tydligt, relevant och attraktivt för kunderna. Ofta görs en koppling mellan starka varumärken och så kallade syftesdrivna företag. Ekvationen blir då att ett företag som uttalat drivs av att bidra till samhället eller vår värld, har en ökad chans att bygga ett starkt varumärke. Det ligger absolut en sanning i det. Samtidigt finns det hos vissa företag en tendens att formulera ett syfte som visserligen är viktigt och beundransvärt ur ett utvecklingsperspektiv, men som hänger löst i relation till vad företaget som affärsverksamhet faktiskt gör och vilka kundbehov som företaget tillgodoser. Det är mycket tveksamt om den typen av ”frikopplat syftesdriv” kan ge någon varaktig varumärkesstyrka. En betydligt mer framkomlig väg är att låta affärsidén och kundbehovet utgöra en stående referens som reglerar allt från vision och drivkraft till organisation, marknadsföring och kommunikation

Påverkar ett starkt varumärke min affär?

Att varumärkesstyrka och affärsnytta hänger ihop är ingen nyhet. I princip all befintlig teori och forskning visar på ett samband mellan varumärkesbyggande och lönsamhet. Det rör sig om ökade marginaler, primärt i och med att starka varumärken kan ta ut ett högre pris eller en så kallad prispremie. Det kan också röra sig om en stabilitet i lönsamheteten som kan härledas till den kundlojalitet som är förknippad med starka varumärken. Kunderna återvänder gärna och ofta till starka varumärken, och väljer även det starka varumärket framför konkurrerande alternativ. Studier har också visat att starka varumärken dels gör medarbetarna mer dedikerade, dels gör kunderna både mer mottagliga för varumärkets egen marknadsföring och mindre känsliga för negativa varumärkesrykten eller negativ publicitet. En extremt gynnsam kombination som påverkar lönsamheten och som ger en medvind som är kännbar för i princip hela företaget. Och ytterst är det just denna ”medvind” som är den centrala nyttan av ett starkt varumärke

Summa summarum, finns det en sammanfattande huvudpoäng?

Rätt, rött och medvind! Effektiv marknadsföring och strategisk kommunikation bygger på att du identifierar vad som är rätt saker att göra och sedan gör saker rätt. Att ”göra saker rätt” handlar om att nyttja rätt kompetens på rätt plats, medan att ”göra rätt saker” handlar om att säkerställa att dina strategier, planer och insatser är förankrade i den affärsidé som ditt företag är rotat i och det kundbehov som ditt företag tillgodoser. På så sätt säkrar du en stringens och ett fokus, det jag och vi ser som en ”röd tråd”. Den röda tråden hjälper dig att driva din affär och göra ditt företag tydligt och meningsfullt för dina kunder, något som stärker ditt varumärke och ger din affärsverksamhet en kraftig medvind

Nyfiken på vårt analys- och rekommendationspaket? Hör av dig till:
Sofia Westerlund, kundansvarig och rådgivare på Oddo
sofia@oddo.nu