Möt kommunikationskonsulten Jessica Larsson Svanlund som tillhör Oddos specialistnätverk

2021/02/22

Jessica Larsson Svanlund

I Oddo Consult hjälper vi våra kunder att identifiera och hantera affärskritiska utmaningar och möjligheter inom affärsplanering, organisationsutveckling, produkt- och tjänsteutveckling, marknadsarbete och kommunikation. Vårt huvuduppdrag är att driva utveckling som gör skillnad. Vi arbetar nära våra kunder, vi rådger strategiskt och vi tillsätter specialistkompetens när och där det krävs.

En specialist som tillhör vårt nätverk är den frilansande kommunikationskonsulten Jessica Larsson Svanlund. Här möter vi henne i ett samtal om vikten av team, hur det är att arbeta som pressansvarig och behovet av samordning i en pandemi.

Hej Jessica, du har gedigen och lång erfarenhet i kommunikationsbranschen där mycket har hänt under åren, vad skulle du säga är de viktigaste egenskaperna hos en kommunikationskonsult idag?

Grunderna är nog desamma – att förstå kundens syfte och mål och vilka behov som driver kundens kunder. Hur kan kommunikation bidra till att uppfylla verksamhetsmålen? Hur kan kommunikation bidra till att utveckla rutiner och relationer? Hur kan kommunikation bidra till att skapa bestående värden?

Med en snabb utveckling av nya medier och kommunikationskanaler är det nu viktigare än någonsin att ta hjälp av experter inom alla relevanta områden, tycker jag. Ingen kan allt.

Om jag skulle ge råd om vad man ska söka hos en kommunikationskonsult skulle jag rekommendera att prioritera lång erfarenhet, dokumenterat framgångsrika insatser, ödmjukhet och lyhördhet inför såväl människor som nya möjligheter. Och givetvis – se till att konsulten levererar och är någon du känner förtroende för.

Du frilansar men tillhör Oddos nätverk av kommunikationskonsulter där du just nu har ett uppdrag som bland annat pressansvarig för en kund, vad innebär det uppdraget?

Som pressansvarig på just det här uppdraget är jag stand by för journalistfrågor 24/7. Jag jobbar också med mediebevakning och gör analyser av medialäget i de frågor som rör vår verksamhet, och spaningar om vartåt vindarna blåser, så att vi är väl förberedda om de blåser åt vårt håll.

Det ger en trygghet att ha samlad information i de frågor som journalister kan vara intresserade av, så att man inte behöver sammanställa den i en hast när journalisten kanske har en tajt deadline. Jag har också tillsammans med ledningsgruppen tagit fram en kommunikationsplan och ger råd i kommunikationsfrågor.

Sist men inte minst, vad har du lärt dig av denna pandemi i din roll som kommunikationskonsult?

Det självklara och lite banala svaret är att vi är många som har upptäckt att distansmöten funkar väldigt bra, vilket öppnar för fler möjligheter att jobba med kunder som är geografiskt långt borta.

Av pandemin har vi också blivit än mer medvetna om att det är helt nödvändigt att viktig information ges av rätt person eller organisation, i rätt kanaler och i rätt tid och att den är anpassad till målgruppen.

Att regioner och kommuner gör olika är kanske inte det optimala i en sådan här situation, och jag tror att det här är en fråga som SKR, Sveriges kommuner och regioner, har högt på sin agenda. Kan vi samordna kommunikationsinsatser ännu bättre i framtiden? Kan vi använda den kompetens och de goda exempel som finns bättre, så att vi inte uppfinner hjulet i 21 regioner och 290 kommuner?

Vill du vara en del av eller veta mer om Oddos nätverk av specialister, kontakta oss på hej@oddo.nu