Framtidens byråmodell kräver samarbete

2020/06/11

Vi, liksom många andra, vet att våra kunder ofta vill att deras byråteam – med kundens affär i centrum – ska organisera sig efter deras behov just där och då. Det finns en önskan om att arbeta med ett flexibelt expertteam som löser uppgiften och okrångligt kan kompletteras med annan kompetens vid behov.

Vi vet också att forskning nu visar att möjligheterna för innovation och utveckling skapas i gränssnittet mellan olika roller, enheter eller organisationer. Framgångsrik utveckling kräver att vi på riktigt lämnar vår silo för att istället samarbeta i team med andra människor som inte har samma funktion som oss själva. Lyckas vi skapar vi både högre kundvärde och når bättre lönsamhet. Kort sagt: vi måste samarbeta mer.

Gränsöverskridande flexibelt samarbete är alltså nyckeln. Problemet är bara att det ofta är svårt att få till. Hur bygger vi kundens byråteam med individer från olika företag? Hur samsas vi om affären? Vem återkopplar och tar ansvar för kunden?

För att lyckas med samarbete över exempelvis företagsgränser krävs det att vi gör och tänker på några viktiga saker. Bland annat måste vi verkligen bemästra kunskapen att lyssna och ställa rätt frågor, välkomna nyfikenhet och låta det ta tid, förstå och relatera till varandra. Framförallt måste vi testa.

Just det här försöker vi lösa genom vårt byrånätverk Oddo. Ett nätverk som samlar expertbyråer inom affär, varumärke, marknad och kommunikation under samma tak för att tillsammans utveckla kunder och varandra. Vi är alla olika företag som arbetar utifrån sin expertis men som möts, pratar och finns i samma sammanhang på dagarna. Ibland jobbar vi med egna kunduppdrag och ibland samarbetar vi med varandra eller med andra expertbyråer runt om i världen.

Vi vet att samarbete är svårt men har en stark tro till att det både skapar värde och leder till utveckling. Det vi säkert vet redan nu är att det varje dag skapar mening för alla som är en del av Oddo och det räcker för att vi ska fortsätta vår resa.

Vill du samarbeta med eller hos oss? Hör gärna av dig till oss!