En intervju med Pauline Wikberg om utvecklingsperspektiv i alla led

2021/12/2

Några veckor har nu gått sedan Oddos praktikant Pauline Wikberg kom till oss för sin tio veckor långa praktikperiod från utbildningen civilekonom med inriktning service management vid Umeå universitet. Vi passade på att ställa lite frågor till henne som landade i ett spännande samtal om utvecklingsfokus som drivkraft.

Vad tar du med dig från din utbildning som du vill testa på i skarpt läge här hos Oddo?

Det finns massor som jag tar med mig från min utbildning som jag vill testa i praktiken hos Oddo. Vi får tidigt lära oss vikten av att ha ett människoorienterat perspektiv med användaren i fokus och en holistisk syn på processer – detta ska bli spännande att få applicera i praktiken. I utbildningen får vi dessutom verktyg för att jobba med utveckling på olika sätt och det är något som jag verkligen ser framemot att få testa här hos Oddo. Att utvecklas och att utveckla är något som driver mig.

Pandemin har påverkat många företag och branscher, vad tror du är effekter som kommer att bestå och påverka dem även post pandemi?

En effekt som jag tror kommer att bestå även post pandemin är den flexibilitet som distansarbete har inneburit. Att hålla möten digitalt är både tids- och kostnadseffektivt med minskade resor och transporter som i sin tur gynnar vår planet. Många har insett fördelarna med att kunna jobba från vart som helst och kommer troligtvis därför att fortsätta med det i viss mån. 

Vad tror du är viktigt att tänka på för företag som vill stärka sitt varumärke? Hur bör de agera för att lyckas?

En viktig nyckel för företag som vill stärka sitt varumärke anser jag är konsten att alltid utgå från företagets affärsidé och värdeerbjudande. Det är lätt att stirra sig blind på att komma framåt, sälja mer och expandera men för att det ska bli lyckade investeringar måste företagets värdegrund genomsyra alla dessa aktiviteter. 

För mer info om Oddos erbjudande för att stärka den röda tråden från affärsidé till kommunikation, besök: https://oddo.nu/tjanster/