Därför måste vi lära oss samarbeta med rivaler

2021/04/23

Samarbete är en grundbult i ett företags värdekedja eftersom gemensamt arbete mellan olika kompetenser bidrar till att skapa värde för kunderna och stödjer utvecklingen av företagets erbjudande. Det vet vi.

Vi vet också att forskning visar att möjligheterna för innovation och utveckling skapas i gränssnittet mellan olika roller, enheter eller organisationer. Framgångsrik utveckling kräver att vi på riktigt lämnar vår silo för att istället samarbeta i team med andra människor som inte har samma funktion som oss själva, i och utanför företaget. Lyckas vi skapar vi både högre kundvärde och når bättre lönsamhet. Kort sagt: vi måste samarbeta mer med människor vi vanligtvis inte jobbar med eller kanske till och med är rivaler.

Gränsöverskridande flexibelt samarbete är alltså nyckeln för framgång. Problemet är bara att det ofta är svårt att få till. Hur bygger vi ett team med individer från olika företag? Hur samsas vi om affären? Vem tar ansvar? Här försöker vi reda ut vägen framåt.

Inte lätt men rätt

Det finns många fördelar med att samarbeta med andra. I sin allra enklaste form är kostnadseffektivitet en stor anledning, varför ska många göra snarlika saker fast på olika håll när vi kan förenas och göra det en gång, riktigt bra. En annan anledning är att stora komplexa utmaningar kräver specifik kunskap, inte generell. Här har vi helt enkelt inget val än att lyssna på varandra och försöka hitta en väg fram tillsammans. Givetvis kan samarbete innebära att du måste öppna upp mer än du tänkt och berätta om dina hemliga ingredienser. Med det sagt finns det alltid chans att bjuda resten av teamet på din specialitet utan att ge bort hela receptet.

Sätt rätt ramar

Samarbete kräver sina ramar, rätt ramar som både ger kontroll och trygghet. Vi måste reda ut vem som ansvarar för vad, vilka förväntningar som finns (tid/pengar/kvalitet) vilket värde vi tillsammans ska skapa och sist men inte minst hur vi agerar om något inte fungerar i teamet.

Ett nytt mindset

Samarbete över gränser, med rivaler, har alltid en emotionell aspekt. Vissa människor är bekväma med samarbete över gränser och skriver under på att det kan finnas flera vinnare.  Andra tycker att det är svårt. Detta märker vi på Oddo tydligt från alla våra år i marknadsförings- och kommunikationsbranschen där det inte finns en tradition av samarbete mellan specialister (även om kunden ofta vill ha det!). Alla vill ha kundens öra men kunden vill ju bara ha den bästa lösningen på ett effektivt sätt.

För att hitta rätt team med rätt mindset krävs lite eftertanke och planering. Ska det bli bra måste teammedlemmarna vara helt öppna för samarbete och lägga ned stridsyxan på riktigt. Det är inte lätt eftersom människor har en tendens att tänka antingen konkurrent eller samarbetspartner – inte båda samtidigt. Att kunna samarbeta med någon ny, kanske en rival, kräver mental flexibilitet som inte kommer naturligt för alla. Men om du lyckas hitta flexibilitet, öppna upp och sätter dig in i eventuella risker/konsekvenser så har du mycket att vinna.

För samarbete kan faktiskt bidra till utveckling på flera plan, inte bara hos våra kunder utan att tillsammans kunna hantera större globala problem. Utveckling som gör skillnad helt enkelt.

Det tror vi på i Oddo och det är ett sådant system som vi bygger just nu. Ett system som samlar specialister som gemensamt kan hantera våra kunders utmaningar och kanske – om vi gör det rätt – kan bidra till något ännu större.

Vill du vara med i nätverket av specialister? Kontakta oss!