Välj en sida

Oddo är en expertgrupp av byråer och talanger inom affärsstrategi, varumärkesutveckling, marknadsföring och kommunikation.

I gruppen finns idag byråerna Heja eventbyrå, Punkt PR, Halleluja, Huxflux samt ett brett nätverk av talanger runt om i norden.

Oddo hjälper expertgruppens kunder att skräddarsy rätt team utifrån deras behov, bistår befintliga byråer i gruppen med utvecklingsfrågor samt arbetar med att hitta och utveckla nya expertbyråer och talanger till gruppen.

Oddo AB
Org. nr. 1234567890
Renmarksesplanden 1
903 26 Umeå
kontakt@oddo.nu
Heja!
Org. nr. 1234567890
kontakt@heja.se
Punkt Pr
Org. nr. 1234567890
kontakt@punktpr.se
Huxflux
Org. nr. 1234567890
kontakt@huxflux.se